Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Interview Skills
Mar 11th 2024

ChatGPT 成為面試準備工具?中英文自我介紹、面試技巧快速整理

使用? 二、使用 ChatGPT 準備面試:中英自我介紹 三、使用 ChatGPT 準備面試:了解產業趨勢、公司產品與願景 四、使用 ChatGPT 準備面試:準備面試問題 五、使用 ChatGPT 模擬面試過程 六、ChatGPT 面試準備優缺點分享 一、ChatGPT 成為面試準備
Resume & CV
Mar 6th 2024

ChatGPT 可以製作 CV 履歷嗎?三步驟迅速上手

章大綱 一、ChatGPT 是什麼?ChatGPT 可以製作 CV 嗎? 二、ChatGPT CV 製作,三步驟迅速上手 三、使用 ChatGPT 分析職缺內容 四、使用 ChatGPT 撰寫 CV 的個人資訊 五、使用 ChatGPT 精簡呈現專業能力,讓 CV 更吸睛! 六、ChatGPT CV 製作優缺點分享 ㄧ、ChatGPT 是什
Career Tools
Mar 6th 2024

探索 ChatGPT:全面了解如何應用 ChatGPT

產品推薦介紹 五、ChatGPT 應用 5 :翻譯與校對文章 六、ChatGPT 應用 6 :智能客服 七、ChatGPT 應用 7 :資料搜集與整理 八、ChatGPT 應用 8 :提供創意靈感 九、ChatGPT 應用 9 :履歷製作 十、ChatGPT 應用 10 :準備面試 一、ChatGPT 應用 1 :程式編寫 ChatGPT 其中
Resume & CV
Mar 6th 2024

Cách dùng ChatGPT để viết CV, thư xin việc và chuẩn bị phỏng vấn

Ứng dụng ChatGPT để tạo CV Mục lục: ChatGPT là gì? Cách dùng ChatGPT viết CV Cách dùng ChatGPT viết thư xin việc Chuẩn bị phỏng vấn xin việc với ChatGPT Các chatbot AI, điển hình là ChatGPT, có thể giúp quá trình tạo hồ sơ xin việc ấn tượng trở nên “dễ thở” hơn rất nhiều. Bài viết này giải thích ChatGPT là gì và hướng dẫn chi tiết cách dùng ChatGPT để viết CV, cover letter. Bên cạnh
Resume & CV
Jun 30th 2024

How to Use ChatGPT to Write a Resume (+ ChatGPT Prompts)

Contents What Is ChatGPT? Benefits of Using ChatGPT for Resume Writing How to Use ChatGPT to Write a Resume? ChatGPT Prompts for Resume Writing Examples Things to Keep in Mind When Using ChatGPT to Write a Resume Conclusion What Is ChatGPT? Before diving into the world of ChatGPT-powered resumes, have you ever heard about the technology behind ChatGPT? We've probably become familiar with the term "Generative AI" since ChatGPT became popular - and this is the technology behind ChatGPT
Cover Letter
Mar 6th 2024

如何使用ChatGPT寫自傳?ChatGPT自傳攻略與範例

ChatGPT 寫自傳? 二、使用 ChatGPT 分析職缺內容 三、ChatGPT 自傳撰寫,3 步驟迅速上手 四、以數據分析師為例,撰寫一份 ChatGPT 自傳 五、ChatGPT 寫自傳的優缺點 一、如何用 ChatGPT 寫自傳? ChatGPT 是什麼、如何使用? ChatGPT 是一款由 OpenAI 開發的自然語
Resume & CV
Mar 6th 2024

如何使用 ChatGPT 打造完美履歷?4 步驟快速製作

OpenAI 新潮流,ChatGPT 是什麼? 二、ChatGPT 履歷製作,4 步驟迅速上手 三、ChatGPT 分析職缺,提升自我介紹個人特色 四、善用 ChatGPT 完善工作經歷的呈現色 五、使用 ChatGPT 修改英文履歷 六、ChatGPT 履歷製作的優缺點 一、OpenAI 新潮流,ChatGPT 是什麼
Job Search Tips
Mar 8th 2024

Prompt là gì? Hướng dẫn cách tự viết prompt ChatGPT hiệu quả

Lưu ý khi viết câu lệnh prompt Mục lục: Prompt là gì? Cách viết prompt sao cho hiệu quả Mẫu prompt ChatGPT cho ứng viên tìm việc ChatGPT là chatbot được OpenAI phát triển và ra mắt vào năm 2022. ChatGPT có thể đưa ra phản hồi là các văn bản có độ dài, định dạng, mức độ chi tiết và ngôn ngữ khác nhau, giúp người dùng giao tiếp với máy tính một cách trực quan hơn qua các
Industry & Job Overview
Apr 24th 2024

生成式 AI 產業大爆發!不只 ChatGPT,這四大能力都要學會

自 OpenAI 推出 ChatGPT 以來,生成式 AI 工具在全球竄紅,成為工作者和企業都爭相運用、想掌握的利器,甚至顛覆了組織與個人長久以來的工作模式。本文帶你一次了解生成式 AI 是什麼、有哪些必須知道的生
Career Tools
Apr 30th 2024

會議記錄 3 大範本與技巧、AI 工具介紹,高效工作超好用!

的討論內容,還可以讓你在會議中更專注於參與討論和貢獻意見。 智能摘要工具 智能摘要工具如 ChatGPT、 Tactiq 等,這些工具可以自動生成會議的摘要,對於大型或冗長的會議來說更有運用價值。你不需要

Resume Builder

Build your resume only in minutes!