Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Job Search Tips
Oct 26th 2020

一樣 PM 兩樣情!你想管理的是產品還是專案?產品經理 vs. 專案經理

線上工具(例如 Google Analytics)來研究使用者的行為,發現他們在特定網頁停留的時間特別短,接著你將會與 UX Researcher 一起找出原因,可能是網頁設計得不夠流暢,因此你再找來 UI、UX 設計師以及前端工程師討論

Web Designer Resume Examples [What to Include & Writing Tips]

the layout of a website from scratch. Most often, web designers’ responsibilities involve writing a website according to their clients’ needs, hence collaboration is a key task. A web designer should not be confused with a web developer or a UI/UX designer. A web developer is responsible for testing, maintaining, and monitoring a website’s function with the help of programming languages such as Java and PHP. A UI/UX developer, however, is in charge of acquiring and assessing
Job Search Tips
Jun 19th 2022

UX 研究和 UX 設計有何不同?UX 研究員的工作內容、求職指南大公開!

負責 UX 研究和 UX 設計這兩個工作,因此部分的工作內容上還是會有些重疊。 延伸閱讀: 想找超夯的 UI/UX 設計工作嗎?UI/UX 差別、職缺、薪水一次了解 二、UX 研究工作的薪水有多少? UX 研究員相當重視工

Front End Developer Resume [Examples, Sample & Template]

on software user experiences, front-end development concerns more about the technical application & feasibility (hence the constructor) of software interfaces. Front End Developer Job Description: Has the master hand that integrates the art of design with programming; translates & develops the UI/UX wireframes to actual reusable code and libraries. Optimize application speed & scalability. Collaborate with back-end developers & other stakeholders in the team. For one to become a front-end developer, a strong front end developer resume is a must
Job Search Channels
Jan 19th 2023

從前端到後端,工程師找工作 16 大社群不藏私整理給你!

端好工作,都藏在工程師社群裡! 以臉書來說,就有討論社群經營案例的社團、品牌行銷交流的社團、UI/UX 設計的社團,以及前端、後端語言的社團等等,相對應的工作及徵才訊息也出現在其中。 跟求職

設計師要有哪些軟實力?Sketch UX 設計師 Yvon:懂得問「為什麼」才是關鍵

吧! Podcast 重點節錄 1:00 Yvon 是如何把 Aha UX 的技能點滿? 4:37 身為 Designlab 導師在和學生交流的過程中,認為 UI/UX 新手容易面臨什麼挑戰?  7:24 成為 UX 設計師的過程中,有受到什麼樣的啟發嗎? 15:44 身兼多職(UX

Designer Resume Writing Guide with Examples and Tips

resume aesthetically pleasing. However, writing a designer resume is not only about creativity. We’ll walk you through the tips to write a professional interview-winning designer resume. This article is for those who are writing a: Graphic designer resume UI / UX designer resume Web designer resume Product designer resume Art director resume Fashion designer resume Game designer resume Which format is the best for a designer resume? To start writing a designer resume, first adopt a format. The right
Career Development
Nov 20th 2022

UX Writer: Tugas, Skill yang Dibutuhkan dan Bedanya dengan Copywriter!

jumlah pengguna yang berhenti menggunakan jasa perusahaan atau situs tersebut ( churn ). 📚 Baca juga: Apa itu UI UX? Kenali Perbedaan, Tugas, Gaji, Dll. Apa Itu UX Writer ? Dalam proses desain suatu situs, ada 2 istilah yang sering muncul: User Interface (UI) dan User Experience (UX). UX adalah aspek desain situs yang menyangkut pengalaman pengguna, mulai dari desain penulisan, sitemap , dan lain - lain. Sementara itu, UI adalah bagian dari UX yang berfokus pada desain yang dapat dilihat secara langsung oleh pengguna

Cách viết CV UX/UI designer giúp hồ sơ xin việc của bạn “tỏa sáng”

Được tạo bởi CakeResume Mục lục: Thông tin cần có trong CV UX/UI Lưu ý khi tạo CV UX/UI Mẫu CV cho UX designer Mẫu CV cho UI designer Trong lĩnh vực lập trình và thiết kế web, bạn thường hay nghe UX (user experience) và UI (user interface) được nhắc đến cùng nhau, điều này làm nhiều người lầm tưởng hai vị trí này là một. Đây thực ra là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau

Contoh Desain CV Menarik untuk Lamaran Kerja | Desain CV Keren / Kreatif / Grafis!

kreatifitas, CV keren desain grafis juga bisa menunjukkan kemampuan desain seseorang. CV dapat menjadi portfolio seseorang yang dapat mempengaruhi pertimbangan rekruter. Siapa saja yang cocok menggunakan desain CV kreatif? Perusahaan Startup Industri Kreatif: Creative Director, Branding Creative Designer, Desain Grafis UI/UX Desainer Digital Marketing, Social Media Manager Sales Advertising Agency, Production House Content Creator 🧠 Tidak ingin bekerja di industri di atas dan mencari desain CV profesional yang simple dan elegan? Yuk baca artikel berikut 5 Contoh Desain CV

Resume Builder

Build your resume only in minutes!