Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

差點從柏克萊休學卻翻轉人生?Netflix 產品設計師的非典型職涯冒險!(上)

來,更必須掌握產品策略和流程。矽谷的產品設計型態是 end-to-end,從為什麼要做這個產品、受眾研究、UI/UX 的細節流程、與工程師溝通協作,到可以替公司帶來多少收益,設計師都必須要了解。 Kristy 接著分
Job Search Tips
Jun 30th 2022

商品陳列與櫥窗陳列工作是什麼?陳列設計師工作內容與背景技能分享

售有著密不可分的關係,此外對於趨勢潮流也具有敏感度、對於商品採購進入門檻較小;因此,成為銷售或採購人員也是轉職的一大熱門選擇。 延伸閱讀: 什麼是產品設計師?跟 UI/UX 設計師有何不同?

PayPal 軟體工程師喬誠的職涯思維:從 Android 到前端的轉換與 Positive Grid Front-end 經驗

事自己就是樂手,他們會一同研究要怎麼將實體的旋鈕、滑桿、燈泡、指針等硬體的控制元件重現在 UI 中,以及如何用螢幕的特性去視覺化音訊、跟聲音互動。對於喬誠來說,可以說是很深入地鑽研了

在醫療領域做 AI 有多難?AICS 的醫療解決方案與趨勢剖析!

務體驗的設計。」 Yimin 分享,AICS 內部的技術團隊建構非常完整,從前端、後端到 cloud platform 和 DevOps 全包,也有自己的 UI/UX design 團隊。 那麼,如果有興趣加入 AICS,該怎麼準備面試呢?Yimin 也同步分享了 AICS 的面試流程與準備訣

打造 iRent、yoxi 的和泰汽車如何求新求變?汽車產業與「移動服務」的數位轉型趨勢

Jonathan 必須自己一個人把 APP 做出來。和泰汽車過去不曾做過 B2C 的 APP,Jonathan 也不具備相關背景,當時甚至連 UI/UX 都沒聽過。對計程車的少數了解,只有作為乘客搭乘 Uber 的經驗。 面對這樣巨大的難題,Jonathan 從訪談
Job Search Tips
Jun 19th 2022

成長駭客行銷和一般行銷有什麼不同?成長駭客工作內容、求職技巧大公開

細職務需求如下: 2 年以上成長駭客行銷相關工作經驗 熟悉 SEO 及搜尋引擎演算法 了解 HTML5、CSS3、JavaScript、jQuery、UI/UX 相關知識 具有網路分析和 A / B 測試的經驗 擁有出色的分析和問題解決能力 成長駭客需具

Tạo portfolio ngành nghệ thuật sao cho “nghệ” và “chất”?

việc của chính mình. Điều này có thể sẽ vô tình ảnh hưởng đến khả năng phán xét của bạn. Hãy tìm kiếm lời khuyên và ý kiến từ những cố vấn đáng tin cậy như những nghệ sĩ đi trước, thầy cô hoặc nhưng chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan như thiết kế, UI/UX. Công đoạn này sẽ mở rộng quan điểm và giúp bạn tạo portfolio của mình theo một cách mới. 📍 CakeResume, B...

SHOPLINE 產品總監 Liwei 的阿里巴巴經驗與電商 PM 修煉之路

認為,PM 的核心能力大約有三個類別,分別是技能(前段所述的工作技能,加上本身的技術強項例如 UIUX)、Domain Knowledge(產業知識)以及心理層面的抗壓力、受挫力、治癒力等等。 一般來說 PM 的人設就是樣樣精通,但

想成為 Data Scientist?日本樂天資料科學家 Marcus 的 Amazon 經驗與跨領域歷程

習經驗對於拿到 Amazon 這個 offer 的幫助。當時他需要在兩個月內 demo 出一個產品,必須同時進行網站架設、 UIUX 設計、資料分析。Amazon 的這份工作需要一個技術背景較完整的人才,正好與 Marcus 的經驗不謀而合。 從 Marketing

Podcast 這檔事:攜手 KKBOX 共營聲音經濟,Firstory COO Kirk 又窮又快樂的創業歷程

但只要能「變強」就通通接招 剛創業之際,團隊成員們根據自己的專業各司其職,像是 Kirk 的角色就是 UIUX 介面工程師。然而,在 Firstory 找到了合適的方向後,不再能夠只專注於產品,Co-Founder 們進行了更大方向的

Resume Builder

Build your resume only in minutes!