Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Interview Skills
Nov 16th 2023

Mẫu thư cảm ơn sau phỏng vấn và cách viết giúp bạn chiến thắng

sao nên gửi thư cảm ơn sau phỏng vấn? Thể hiện tác phong chuyên nghiệp Ngoài quy tắc ứng xử và cách ăn mặc, thì viết thư cảm ơn phỏng vấn cũng là một kỹ năng phỏng vấn quan trọng tất cả ứng viên cần biết. Việc gửi email cảm ơn sau phỏng vấn không chỉ là cơ hội để bạn nhắc lại điểm mạnh của mình, thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp, “có trước có
Career Development
Sep 10th 2023

Mastering Chinese: A Guide to Learning Mandarin in Taiwan

of living and excellent infrastructure. Learning Chinese in Taiwan has many benefits. The government of Taiwan is very supportive of foreigners who want to learn Mandarin Chinese and there are many programs and scholarships available for Chinese language learning. China Mandarin is the official language of China, making it an obvious choice for anyone wanting to learn Mandarin Chinese. There are many Chinese language learning programs available, and it’s about as safe as studying Mandarin in Taiwan. Singapore Singapore
Hiring Tips
Jun 6th 2023

Mẫu thư mời phỏng vấn chuẩn và mới nhất cho nhà tuyển dụng

mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại hoặc email: [email protected]. Chúng tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ bạn! Đọc thêm: Các cách tuyển dụng hiệu quả cho doanh nghiệp Mẫu thư mời phỏng vấn 2023 (free download) Mẫu thư mời phỏng vấn việc làm tiếng Việt #1 Tiêu đề : Thư mời phỏng vấn [Vị trí Chuyên viên Kế toán - Công ty Nexus] Thân gửi Trang! Thay mặt cho bộ
Career Development
Jun 6th 2023

Mau Kuliah Sambil Kerja? Ini 7 Tips Sukses dan 9 Pilihan Kerjanya untuk Mahasiswa!

pada malam hari setelah jam pulang kantor. Kelas karyawan ini akan membantu kamu dalam membagi waktu dan fokus antara kerja dan kuliah. Universitas negeri yang bisa kuliah sambil kerja yang bisa kamu pertimbangkangkan untuk mengambil kelas karyawan, yaitu: Universitas Nusa Mandiri. Universitas Indonesia (UI). Universitas Negeri Jakarta. Universitas Bakrie. Universitas Jayabaya, dll. 2. Bekerja Shift Sore atau Malam Jika kamu memilih untuk mengikuti kelas reguler, maka kamu bisa memilih untuk bekerja pada shift sore atau malam. Pekerjaan sampingan untuk mahasiswa

Mách bạn cách viết CV tiếng Việt phù hợp với mọi ngành nghề

trường : Đặng Minh Khuê minhkhuedang@gmail.com 24/07/1998 (+886) 987-335-221 Blog: minhkhue.com 3. Giới thiệu bản thân Dựa vào tính chất công việc, hãy giới thiệu 2-3 câu khái quát về bản thân, điểm mạnh, kỹ năng và mục tiêu trong công việc. Bạn có thể dùng những tính từ hoặc động từ mang tính tích cực trong tiếng Việt để phần giới thiệu bản thân trong CV xin việc tiếng Việt trở nên

Marketing Cover Letter Examples & Template [+Writing Tips]

cover letter. Let's check them out now! Marketing Cover Letter Examples for Different Positions Writing a powerful cover letter is probably the most challenging part of the job application process. Why not start off by referring to some impressive marketing cover letter examples as shown below: Marketing manager cover letter Cover letter for marketing internship Marketing assistant cover letter Marketing specialist cover letter Entry-level marketing cover letter Marketing manager cover letter Kelvin Nguyen (+1)-891-1234 kelvin.nguyen
Hiring Tips
Nov 3rd 2022

Manajemen SDM: Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Manfaatnya

Manajemen SDM Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Pentingnya Manajemen SDM Cara Menerapkan Manajemen SDM yang Baik Untuk menjalankan fungsi perusahaan/organisasi secara maksimal, diperlukan adanya sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing. Oleh sebab itu, pengelolaan sumber daya manusia menjadi kunci penting perusahaan dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan. Pada dasarnya, setiap perusahaan/organisasi membutuhkan MSDM/Manajemen Sumber Daya Manusia. Fungsi utama manajemen SDM adalah mengelola berbagai kebutuhan maupun mengembangkan keahlian sumber daya manusia di
Career Development
Jun 20th 2022

Masa Probation: Pengertian, Gaji, dan 5 Tips Supaya Lulus!

Daftar isi: Definisi Masa Probation Hukum pada Masa Probation Hak dan Kewajiban Karyawan Probation Tips Lulus Masa Probation Kerja Probation kerja atau yang lebih sering dikenal sebagai masa percobaan kerja bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi kamu yang sudah bekerja. Akan tetapi, bagi yang belum bekerja mungkin akan bertanya-tanya: Apa itu probation? Apakah probation digaji? Berapa lama kah masa probation? Serta pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, bagi kamu yang masih studi maupun yang akan segera bekerja, serta belum paham
Career Development
Jun 22nd 2022

Mau Sukses di Usia Muda? Tiru 10 Kebiasaan Ini!

Daftar Isi: Cara Menjadi Orang Sukses Dari Nol Kebiasaan Orang Sukses yang Patut Ditiru Sukses Bukan Hal yang Instan Menjadi orang sukses merupakan keinginan setiap orang. Meskipun menjadi keinginan, namun tidak sedikit orang memiliki kendala ketika ingin sukses di usia muda. Ada banyak kunci menjadi orang sukses yang bisa dipelajari melalui berbagai sumber, misalnya dari YouTube, sosial media, buku, dan seminar motivator. Jika kamu sudah mencoba berbagai kiat-kiat menjadi orang sukses dan kelihatannya belum membuahkan hasil, jangan putus asa

Make a Perfect CV: A Step-By-Step CV Guide

What is a CV? CV is the abbreviation of “Curriculum Vitae”, which means “the course of life” in Latin. A CV is used under many circumstances, such as applying for academic positions. In this article, we will focus on how to create the perfect CV for job application. What is the purpose of a CV for job application? To put it simply, a well-written CV is the best way to show your potential employer that you’re the best

Resume Builder

Build your resume only in minutes!